De status-quo van democratie – masterclass gemeentepolitiek

Voor Stichting Lokaal verzorgde Slow Politics de eerste bijeenkomst voor de cursus Gemeentepolitiek. We doken met de aanwezigen de geschiedenis in, haakten in op hun ervaringen als publieke functionaris en verkenden en verhelderden actuele dilemma’s voortkomend uit de moderne idee van democratie. Hieronder de inleiding en opzet van de avond.

Aanleiding

Horen scheldende mannen tijdens een AZC-vergadering wel spreekruimte te krijgen? Maar waarom zeiden de aanwezige politici zo weinig terug? Zijn ze nog wel van de straat, of kunnen / durven ze niet meer.

De vluchtelingenkwestie drukt onze neus op de feiten: ons staatsbestel komt onder druk te staan bij grote kwesties. Met polarisatie tot gevolg: burgers betichten bestuurders van wereldvreemdheid, bestuurders burgers van een verwerpelijke moraal.

Wat is de geschikte verhouding tussen volk en vertegenwoordiging? Moet er meer afstand tussen of juist niet? In hoeverre past onze vertegenwoordigende democratie nog in een tijd van grote onvrede van mondige mensen? Is het tijd voor de straat of juist voor het politieke primaat.

In deze eerste bijeenkomst van de Masterclass Gemeentepolitiek van LOKAAL doen we een flinke stap terug, weg van de dagelijkse ophef. Wij zullen reflecteren op politieke basisbegrippen: wat is politiek eigenlijk, en is democratie zaligmakend? Hoe keek men er vroeger tegen en hoe moeten we het nu doen? In het beantwoorden van deze vragen is uw inbreng onontbeerlijk.

Wat gaan we doen?

We gaan met zevenmijlslaarzen door de belangrijkste perioden van de geschiedenis. Daar stuiten we op politieke kernbegrippen en volgen hun ontwikkeling door de tijd heen. Van het klassieke Athene naar het tijdperk der Verlichting; en van de naoorlogse periode van verzuiling naar de laatste vijftig jaar van kritiek op de representatieve democratie. Wij plaatsen de discussie uiteindelijk in het licht van de lokale politiek en kijken welke lessen wij uit onze historische rondgang kunnen trekken.

Na deze avond bent u beter toegerust en meer op koers om verder te denken over de fundamentele kwesties van onze democratie en haar toekomst.

Share your thoughts