Kritisch denken met kunst: Lezing op conferentie museum Boijmans

Op woensdag 16 mei 2018 organiseerden Museum Boijmans Van Beuningen en het Expertisecentrum Kritisch Denken de ‘Miniconferentie: Kritisch denken met kunst in het mbo’. Wat hebben kritische denkvaardigheden en kunst met elkaar te maken? Gerard’s lezing ging over de Beeldenstorm en de heftige discussies over diversiteit. Hoe moeten musea hiermee omgaan? Kritisch, conservatief of liever: met een mooie mix van beide benaderingen?

Share your thoughts