Serious Game in Roerdalen

Hoe zou jij je opstellen als belangenbehartiger? Op 16 mei speelden college en gemeenteraad van Roerdalen de serious game Overheidsparticipatie. Jean Eigeman en Gerard Drosterij waren de spelleiders. In dit rollenspel wordt aan een tafel van 6 deelnemers een casus voorgelegd waar iedere speler een rol moet vervullen. Met de gemeenteraad als verrassende centrale speler moeten projectleider, wethouder, belangenbehartigers enz. tot een vergelijk komen. Deze serious game geeft de deelnemers veel nieuwe inzichten over de inspanningen die nodig zijn om in een lokale democratie tot een evenwichtig resultaat tot komen.

Share your thoughts